Riodinidae - Chris Tenney
Mormon Metalmark	Apodemia mormo

Mormon Metalmark Apodemia mormo